Mottak av avfall


På anlegget tar vi imot følgende organiske avfallsfraksjoner:

  • Kornavfall
  • Kraftforavfall
  • Hestegjødsel
  • Hønsegjødsel
  • Minkegjødsel
  • Vom innhold fra slakteri
  • Spon/ flis
  • Gartneriavfall (steinullmatte, planteavfall)
  • Hage- og park avfall

Ta kontakt for prisforespørsel / ønske om levering av avfall