Om oss


VÅRE ÅPNINGSTIDER FOR HENTING AV KOMPSOT VINTER 2020

Mandag- fredag: Kl.10 – 15.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Ved spesielle tilfeller kan henting av kompost utenom åpningstidene avtales med Thor (mobil: 907 95 390).

 

OM OSS

Reve Kompostanlegg på Jæren er mottak for organisk avfall og produsent av næringsrik levende jord. Her blir organiske fraksjoner kompostert og resirkulert til fornybare og miljøvennlige jordforbedrings- og gjødselprodukter.

Det organiske avfallet kommer fra landbruket: industrien og næringen, samt andre aktører med overskudd av organisk materiell. De ulike sluttproduktene som lages av Reve Kompost har mangfoldige bruksområder i samfunnet.

Ferdig kompost blir solgt til anleggsgartnere, entreprenører, hagesentre, gartnerier, landbruket, kommuner og privatpersoner.

Jordforbedrings produkter med høyt organisk innhold, er fremtidens gjødsel.

HVA ER KOMPOST? 

Kompost eller «levende jord» som vi har valgt å kalle produktet, er næringsrik jord dannet av organisk avfall. Avfallet bearbeides i en komposteringsprosess som til slutt blir til ferdig kompost.Komposten kan brukes til innblanding i pottejord og plen, samt toppdekke i bed, grønnsak- krydder- og bærhager.

Fordelen med å bruke kompost er at den gir en unik næring til plantene som varer over lengre tid. I tillegg holder komposten ugress borte og er luktfri.

Sammenliknet med andre kompostprodukt er kvaliteten på Reve- kompost særdeles bra, og analyser dokumenterer stabilt og bra næringsinnhold. Komposten er testet i ulike forsøk og prøvelser av Jæren Forsøksring og andre praktikere.

HISTORIE

Med et formål om å øke avlingene på familiegårdens sandjord for 50 år siden, startet Thore Refve Senior å motta organisk avfall for første gang. Etter flere år med mottak og kompostering av organisk avfall, ble Reve Kompost As opprettet som selskap i 2004. Siden den gang har stadig flere aktører ønsket å levere avfallet sitt på Reve, og etterspørselen for ferdig kompost økt.

Frå avfall til verdifull hagejord

 

VISJON, MÅL OG FORRETNINGSIDE

Vår visjon er: «Å være Norges ledende virksomhet innen organisk avfallshåndtering og kompostproduksjon».

For å nå denne visjonen skal vi tilby praktiske mottaksløsninger tilpasset våre kunders behov. Vi skal utføre effektiv og miljøvennlig kompostering av organisk avfall, og produsere fremtidens unike gjødsel: En levende næringsrik jord.

Vårt overordnede mål er å omdanne og håndtere stadig mer organisk avfall til nye miljøvennlige ressurser. Vi ønsker å være med på å utvikle nye jordforbedring og gjødselprodukter.